Kurumsal

İSG Politikamız

Bu politika, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına bağlı olarak, şirketin bütün çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması aynı zamanda çalışanların güvenli bir iş ortamında bulunmalarını temin etmek için oluşturulmuştur.

Politika gereklerinin yerine getirilebilmesi, hedef ve taahhütlerinin başarılabilmesi için İşverenin ve diğer tüm çalışanların katılımı ile mümkün olacaktır.

İSG hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için;

  • İş Sağlığı ve Güvenliğini işyerindeki tüm çalışma koşullarında, ortamlarında ve uygulamalarında, kullanılan teknoloji ve yöntemlerinde birinci öncelikli olmasını amaçlarız.
  • İş Kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek muhtemel risk noktalarını tespit ederek, önleyici yaklaşımları benimser, düzeltici ve önleyici faaliyetleri tüm mevzuat ve standartlara uyarak hayata geçiririz.
  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme sorumluluğunun İşverenler, çalışanlar, alt işverenler ve tedarikçiler de olduğunu kabul ederek güvenli ve sağlıklı işyeri sağlamayı; bu doğrultuda gereken kaynakları ayırmayı, yönetim sistemleri kontrollerini oluşturmayı, desteklemeyi ve sürdürmeyi amaçlarız.
  • Şirketin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirme yönünde ilerletmeyi, bunun da güvenlik kültürü oluşturularak gerçekleşeceğini bilmeyi, bu konuda temel sorumlulukları ve gerekli uygulamaları belirledikten sonra üst yönetimden diğer tüm organizasyon ile etkin bir şekilde paylaşmayı taahhüt ederiz,
  • Tüm çalışanların, çalışma alanlarındaki kişi, kurum ve iş ortaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorumluluklarının farkında olmalarını, işyerinde ve işyeri dışında uygulanacak kuralları da benimsemelerini teşvik ederiz.
  • Ülkemizde yürürlükteki Mevzuatlar içinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Kanun hükmünde kararlar ve Genelge olarak tüm gerekleri yerine getirmeyi, bu politikayı da uygun zaman aralıklarında gözden geçirmeyi ve yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi beyan ederiz.