Kurumsal

Kalite Anlayışımız

Çeyrek asırlık sektör tecrübemiz, deneyimli ve nitelikli işgücümüz, gelişen teknolojiyi takip ederek sunduğumuz yenilikçi ve global çözümlerimiz ile müşteri beklentilerini maksimum memnuniyet ile karşılamayı amaçlıyoruz. Süreçlerimizi etkin yönetmek için kurduğumuz TS EN ISO  9001, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 13485 yönetim sistemimiz ile kalite parametrelerimizi korumayı ve sürekli iyileştirme sağlamayı esas hedefimiz görüyoruz.

Bu esas hedefi gerçekleştirmek için: 

  • Yapılan faaliyetlerin zamanında ve uygun kalitede karşılanabilmesi adına personelimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek üzere eğitim düzenliyoruz.
  • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlere yenilikçi ve yaratıcı fikirlerimizi katarak, katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışımızla sürekli gelişimi destekliyoruz.
  • Müşteri beklentilerini ve müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneterek sürdürülebilir müşteri değeri yaratıyoruz.
  • Ürünlerimizi yasal şartlara ve uluslararası standartlara uygun olarak ürettiğimizi kanıtlamak üzere belgelendiriyoruz.
  • Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini sürekli denetleyerek, süreç performanslarını değerlendiriyor, fırsat ve risklere dair hızlı aksiyon alıyor, vizyonumuza ulaşmayı sağlayacak büyük adımlar atıyoruz. 
  • Çevreye ve doğaya karşı duyarlılıkla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle atıklarımızı azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı ve bu sayede çevre kirliliğinin önlenmesi için yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.